Konnektion af Testprober

Testprobernes sokler kan forbindes på forskellig vis.

Lodning og wire-wrap
Den mest anvendte forbindelse til testprobernes sokler er lodning. Dvs. man lodder en ledning fra soklen til elektronik i fiksturet eller til et stik på bagsiden.

Konnektor-print
En anden metode som finder stigende anvendelse er fremstilling af et print, som loddes fast til alle soklerne. Soklerne kan være af typen med loddeflig, wire-wrap pin eller en rund pin. Kravene til hulstørrelser er forskellig med det mindste hul til sokler med rund pin.

Konnektorprintet bruges typisk på to måder. Den enkleste måde er at bruge printet som ren forbindelse fra testprober til én eller flere konnektorer. I en mere kompleks anvendelse er hele eller dele af fiksturets test-elektronik monteret på printet.

Fordele ved konnektor-print

 • Hurtigere montage ved mange forbindelser
 • God dokumentation af forbindelser
 • Færre fejlmonterede forbindelser
 • Bedre overførsel af høje signalfrekvenser
 • Bedre kontrol med impedanser

Ulemper ved konnektor-print

 • Tidsforbrug ved design og fremstilling af print
 • Omkostning ved fremstilling af print
 • Vanskeligt at udskifte en defekt sokkel
 • Vanskeligt at ændre forbindelser
 • Vanskeligt af tilføje nye testprober
 • Vanskeligt at udskifte et defekt print
 • Vanskeligt at udskifte print med en anden version
 • Der er kun adgang til printet fra en side